Tevékenységünk

A szerb fővárosból tágabb lehetőségek nyílnak a Vajdaság multikulturális sokszínűségének megőrzésére, a nemzetiségi párbeszéd megteremtésére, a térségi kultúra – sport – tudomány fejlesztésére. Különösen fontosnak érezzük a magyar – magyar kapcsolatok fejlesztését, a politikai ütközésekkel szemben egymás értékeinek kölcsönös elismerésén alapuló tisztelet és barátság ápolását.

Из главног града Србије шире су могућности за очување мултикултурне разноликости Војводине, успостављање етничког дијалога, за развој регионалне културе, спорта и науке. Сматрамо да је посебно важно развијати мађарско-мађарске односе и неговати поштовање и пријатељство засновано на узајамном признавању вредности једних других у сусрет политичким сукобима.

From the Serbian capital, there are wider opportunities to preserve the multicultural diversity of Vojvodina, to establish ethnic dialogue, and to develop regional culture, sport and science. We feel it is especially important to develop Hungarian – Hungarian relations and to foster respect and friendship based on the mutual recognition of each other’s values in the face of political conflicts.